Párt és állam

Kopiás Attila Steve 2010.10.27. 07:35

"Ebben a pillanatban Magyarországon az aktuális kormánypárt vezetése bármit megtehet, sem törvények, sem az Alkotmány nem szabnak neki korlátot. A döntések kizárólag párton belül kell létrejöjjenek, a demokratikus intézményrendszer ebben nem vesz részt, pusztán formai "pecsételő" és végrehajtó feladatai maradtak, az ellenzéknek pedig a véleménynyilvánításon kívül más érvényesülési lehetősége nincs.

Rövidebben: pártállam."

Mióta a Fidesz-kormány kétharmados választási eredményt követően megalakult, rendre átlépi az eddigi kormányoktól megszokott kereteket. Módosította az országgyűlés következő alkalommal felálló létszámát, átírta az önkormányzati választás szabályait a saját dominanciáját biztosítandó, minden létező - elviekben a kormánytól független - testületbe, intézménybe, közmédiába és hivatalba a saját embereit ültette, hónapok alatt előkészített törvénytervezeteit pár órás véleményezési határidővel tolta le a - beleavatkozni amúgy is képtelen - ellenzék torkán, egyre másra hoz erőből csendőrmentalitású, drasztikus változást okozó intézkedéseket (magánnyugdíjpénztárak rekvirálása, egykulcsos adó, utcán alvás büntetése, visszamenőleges adóztatás stb), és még lehetne sorolni mi módon használta fel a rendelkezésére álló hatalmat. Miután a helyhatósági választásokon a kormányzati hatalom helyi ellenpólusaként működő önkormányzatokat is totális ellenőrzés alá tudta venni, gyakorlatilag egyedül az Alkotmány - és az azt betartató Alkotmánybíróság - maradt az, ami némi keretet szabhatna a kormány tevékenységének. Az Alkotmány, aminek a párt szájíze szerinti újjáírása ebben a pillanatban is zajlik, és az Alkotmánybíróság, amiről a mai napon döntött úgy a kormány, hogy jogköreit szimbolikusra csökkenti annak érdekében, hogy érdemben ne tudjon nekik ellenszegülni. 

Ezzel a lépéssel lezárult a totális hatalomáthelyeződés folyamata. Jelenleg minden poszton vagy olyan emberek ülnek, akik a kormánypárt tagjai, vagy olyanok, akik engedelmetlenség esetén a kormánypárt által bármikor lecserélhetők, vagy ha személyileg függetlenek is tudtak maradni, akkor nem maradt lehetőségük a szembeszegülésre. 

Eddig ugye az ország működése arra épült, hogy mindenki köteles és kénytelen is betartani a törvényeket. A törvényhozó, ítélethozó és végrehajtó hatalom szuverén módon működött, egymást a fékek és egyensúlyok rendszere alapján tudták befolyásolni, ezzel biztosítva, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei és minél több nézőpont tudjon érvényesülni az ország működtetése során. Ugyanezt az elvet erősítette az önkormányzatiság, aminek a keretein belül a helyi ügyekről - bár nagyon kis mozgástérrel - önállóan dönthettek a testületek. Eddig nem volt egyetlen forrás, ahonnan jövő parancsoknak mindenki köteles lett volna engedelmeskedni. Bár lehetett tudni, hogy a gyakorlatban közel sem optimálisan működik az elméletben olyan szépen hangzó rendszer, azért lehetett tudni, hogy az esetek jelentős részében a kormány, a Parlament, a Köztársasági Elnök, az Alkotmánybíróság, az ügyészség, a rendőrség, a bíróságok, az ÁSZ, az önkormányzatok stb egymástól független szempontok alapján fogják végezni a munkájukat, így - akár szakmai korrektség, akár különböző pártokhoz való viszony miatt - elképzelhetetlen, hogy egyetlen párt önhatalmúlag, társadalmi és politikai egyeztetés nélkül radikális változást tudjon okozni. Ez szűnt meg most. 

Jelenleg a Magyar Köztársaság szinte teljes intézményrendszere egy párton belül található. A párt döntései alapján működik a törvényhozás, az ítélethozás és a végrehajtás, az ezekben dolgozó emberek közvetlen függő viszonyban állnak a pártvezetéstől. A törvényhozás a párt hatáskörébe került: ha a párt a saját döntési mechanizmusai szerint létrehozott egy törvénytervezetet, az elfogadottnak tekinthető, sem az ellenzék, sem az Alkotmánybíróság nem tudja, a Köztársasági Elnök pedig nem fogja megakadályozni. Nem okoz problémát az Alkotmány szabta keretrendszer sem: ha alkotmányellenes törvényt akar hozni a párt, nincs, aki megakadályozhatná, de ha mégis, az Alkotmány a párt döntése alapján bármikor hozzászabható a törvényhez. Ugyanez igaz az önkormányzatok részleges törvényhozói hatalmára: a legkisebb településeken kívül (melyek az állami támogatás miatt függenek a kormánypárt kegyeitől) nincs szükség a külső egyeztetésre: ha a párt egyetért vele, bármilyen rendelet meghozható, ha az nem is törvényes, nincs aki megakadályozhatná létrejöttét, de ha mégis, gond nélkül módosíthatóak a párt döntése alapján a törvények is. Igaz ez - az egyelőre tán legkevésbé függőként működő - ítélethozó hatalomra is: bármikor szabadon módosíthatók a bíróságokra, a vezetők kinevezésére, a működési módszerekre, vagy akár a bírói munka feltételeire vonatkozó szabályok, így bármikor kikényszeríthetők a jelenlegi törvényeket - fogalmazzunk úgy - az eddigiektől eltérően értelmező ítéletek. Persze minderre nincs is szükség, hiszen mint láthattuk, a párt döntése alapján az országgyűlésnek módjában áll visszamenőleges hatállyal is törvényeket hozni vagy módosítani, hatályban lévő törvények alapján pedig a legkorrektebb bírónak sincs más lehetősége, mint a törvényhozó szándékának megfelelően ítélkezni. Hátramaradt a végrehajtás ága, amelyek függetlensége mindig is a leggyengébb volt, tekintve, hogy (a 2011 januárjára létrejövő új szervezetekkel együtt) a Rendőrség (beleértve a Nemzeti Nyomozóirodát), a Terrorelhárítási Központ és a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal (volt NBH), a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a VPOP-APEH összeolvadásból létrejövő Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyaránt közvetlen minisztériumi irányítás alatt dolgoznak. Bár elméletben leszögezett a függetlenségük, a valóságban a politikai döntéshozóktól függenek, és a kormánypárton belül meghozott politikai döntések - törvénytelen - végrehajtása esetén jelen pillanatban nincs senki, akitől bármiféle retorzióra számíthatnának. Mindezeken felül említsük meg a médiát, mint "negyedik hatalmi ágat" is, ahol a meglévő médiabirodalom mellett a közmédia feletti hatalomátvétel és a kereskedelmi felületek felvásárlása biztosítja, hogy a párt döntései a pártnak tetsző formában kerüljenek kommunikálásra.

Összefoglalva: Ebben a pillanatban Magyarországon az aktuális kormánypárt vezetése bármit megtehet, sem törvények, sem az Alkotmány nem szabnak neki korlátot. A döntések kizárólag párton belül kell létrejöjjenek, a demokratikus intézményrendszer innentől ebben nem vesz részt, pusztán formai, "pecsételő" és végrehajtó feladatai maradtak, az ellenzéknek pedig a véleménynyilvánításon kívül más érvényesülési lehetősége nincs. Rövidebben: pártállam. 

Ha valaki kicsit is figyelmesen olvasott eddig, láthatja, hogy sem a Fideszre, sem a Fidesz politikájára, sem a pártelnökként a hatalmat gyakorló Orbán Viktorra nem tettem eddig semmilyen megjegyzést. Ennek nem az az oka, hogy akár a párt akár a Miniszterelnök bármiben is szimpatikus lenne számámomra, vagy akár egyetértenék konkrét döntésekkel. Az ok az, hogy teljesen mindegy, hogy szimpatikus-e számomra és támogatom-e, sőt még az is teljesen mindegy, hogy éppen melyik pártról van szó, mindez nem változtat azon a helyzeten, hogy ebben a pillanatban a kormánypárt a demokratikus intézményrendszert felülíró, korlátlan hatalommal rendelkezik Magyarországon, mellyel egyben lehetősége van évtizedekre bebetonozni pozícióját. 

És itt most a lehetőségről van szó. Nyilván máshogy nézne ki egy MSZP-, LMP- vagy egy Jobbik-kétharmad a konkrét politikai döntések terén, de mindegyik azonos lenne azon a téren, ami most engem érdekel: miszerint a kormánypárt korlátlan hatalmat kapott. 

Mindezt legfőképp azért tartom érdekesnek, mert a konkrét ügyek kapcsán újra és újra előkerül, hogy ki lenne a felelős mindezért? Ki a felelős az egykulcsos adóért, a hajléktalan emberek bűnözőként kezeléséért, a három csapásért, az intézmények vezetőinek lecseréléséért, a kiskorú menekültek kriminalizálásáért, a környezetvédelem megszűntetésért stb? Nyilván leggyakoribb válaszként a Fideszt kapjuk, elvégre ők azok, akik konkrétan meghozzák ezeket a döntéseket. Gyakran merül föl még az ellenzéki vagy parlamenten kívüli pártok szerepe is, elvégre különböző okokból, de összesen sem voltak (voltunk) képesek érdemben megakadályozni ennek a helyzetnek a kialakulását. 

Én azonban - egyben remélve, hogy ezzel a megoldáshoz is közeledünk - felvetnék még egy felelőst, amiben egyelőre a Magyar Köztársaság Alkotmánya is segítségemre van:

2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Ez az, amit oly gyakran elfelejtünk: a népé a hatalom. Mi teremtjük az államot, mi teremtjük a politikai rendszert, mi teremtjük a kormányt. Nem tudjuk mindig egyszerűen érvényesíteni az akaratunkat, de ezt is csak a magunk közönyének köszönhetjük, hogy soha nem volt közös cél a népszuverenitás valódi megvalósítása. 

Így most is miénk a felelősség mindenért, amit a kormányunk tesz. Pontosan lehetett tudni az országgyűlési választások előtt, hogy a kormányváltás garantált, az egyetlen kérdés a korlátlan teljhatalom megadása vagy nem megadása volt. Azt is pontosan lehetett tudni, hogy a kétharmad totális hatalmat jelent. Azt, ami most zajlik. 

Végül a 8 millió választópolgárból 2,7 milló úgy döntött, hogy támogatja a Fideszt, támogatja a kétharmadot, megadja a korlátlan hatalmat nekik. 2,4 millió támogatta bármelyik másik erőt (beleértve az érvénytelenül szavazókat is), 3,9 millió pedig távolmaradt a szavazástól, nem kívánva beleszólni annak eredményébe. Mi vagyunk azok, akik vagy megszavaztuk a pártállamosodást, vagy hallgatólagosan elfogadtuk, vagy bár tiltakoztunk ellene, a jelek szerint nem tettünk eleget. 

A Fidesz csak azt teszi, amit bármely (vagy legalábbis a legtöbb) párt tenne: igyekszik megvalósítani a politikáját minden rendelkezésére álló eszközzel. Ezt a politikát lehet és kell is bírálni, embertelensége, gyakran elképesztő ostobasága, és oligarchisztikus megvalósítása miatt egyaránt - mint ahogy akkor is kellene bírálni, ha csak az egyszerű többség eszközei állnának rendelkezésre ennek megvalósítására. 

De azt ne feledjük, hogy mi, a nép adtunk korlátlan hatalmat a kezükbe. Valahol még akár örülhetünk is, hiszen a kormánynak papíron lehetősége van államformánkat Négyszögletű Kerekerdőre módosítani, eltörölni a hétvégéket, Schmidt Pál macskájának születésnapját nemzeti ünneppé nyilvánítani, áttolni a Karácsonyt júniusra, kötelezővé tenni a könnyűdrog-fogyasztást az idősek otthonaiban, 200%-os adóval sújtani a bérszámfejtők fizetését vagy szabálysértéssel büntetni (10 évre visszamenőleg) a fiatalkorúak bukfencezését, és végülis ezekhez képest még elég szolídak. Azt hiszem arról van szó, hogy mi mint nép ezt a dolgot nem gondoltuk át. Tán soha nem is értékeltük, hogy eddig legalább minimális beleszólásunk lehetett a közügyekbe, és hogy legtöbbünknek egész nagy szabadsága volt a magánügyeinkben. Lehet, hogy soha nem gondoltunk bele, hogy itt valójában arról hozunk döntést, hogy mindezekről a jogokról lemondunk és megengedjük, hogy innentől ha úgy tetszik, a legkisebbektől a legfontosabb dolgokig mindenben szabad lesz másnak döntenie az életünkről. Eddig soha nem értékeltük, hogy a demokrácia - meg ha mégannyira bénán is működik, mégannyira korrupt pártok is dominálják - arról szól, hogy nem lehet bármit megtenni velünk, nem lehet bármit megtenni a nevünkben. 

Most lemondtunk a saját életünk irányításáról, lemondtunk a demokratikus rendszerünk működő részeiről is és szinte hasraütésszerűen kiválasztottuk az aktuálisan legnagyobb ellenzéki pártot azzal, hogy csináljon, amit akar. A jelek szerint szépen lassan kezdünk rájönni, hogy ez nem volt a legjobb ötlet. Lesz legalább négy (de valószínű, hogy jóval több) évünk, ami egy átlagos konzervatív kormányzás helyett úgy fog megmaradni bennünk, mint az az időszak, amikor megtanultuk, hogy a "minden hatalom" birtoklásával együtt jár, hogy minden felelősség is a miénk, a népé. Mindezért pedig nagyon nagy árat kell fizetnünk. A teljhatalom magától nem múlik el, nekünk kell majd kiharcolnunk, hogy újra olyan országunk legyen, amiben a demokratikus intézményrendszer tartalommal feltöltve tud működni. Addig is, amíg ez meg nem történik - és ismerve a közügyek iránti általános affinitást, valamint az összefogásra való hajlamunkat, valószínűleg nem egyhamar lesz - hosszú, hideg télre kell felkészülnünk. Nem elég, hogy a konzervatív gazdaságpolitika és a kormány rendészeti mentalitása következtében milliók fognak napról napra rosszabb körülmények között élni, de a demokratikus intézmények kiüresedése miatt a törvénysértésekkel, hátrányosan megkülönböztetett vagy gazdaságilag kizsákmányolt emberekkel kapcsolatban egyre kevésbé fogunk tudni hova fordulni segítségért, és nekünk személyesen kell mindent megtennünk azért, hogy átvészeljék az előttünk álló időszakot. 

Mindenesetre bármi is történjen, ne feledjük: a Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé.


A bejegyzés trackback címe:

https://rocknpol.blog.hu/api/trackback/id/tr242402150

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2010.10.27. 14:43:49

helyesebben:
"ne feledjük: a Magyar Köztársaságban PILLANATNYILAG minden hatalom a népé."

- vagyis mind(össze)addig, amíg Lázár perzekútor nem vonja össze a szemöldökét egy "önálló indítvány" erejéig, hogy mától "bakfitty" a népé! :(
Disclaimer: A blogban leírt gondolatok nem tükrözik semmilyen engem tagjai vagy szimpatizánsai közé soroló szervezet hivatalos vagy informális álláspontját, kivéve ha ez külön feltüntetésre kerül. Koncepció és stratégia nélkül a saját magánvéleményemet, spontán ötleteimet osztom meg itt.

Oszd meg

Friss topikok

 • Kopiás Attila Steve: @Avatar: net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99400034.TV 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről "19. § (1) A jogszabályi előírások végrehajtását szolgáló rendőri intézkedésnek - ha t... (2011.10.24. 23:58) Ne várj másokra - csinálj valamit most!
 • Saman: Én a blogomban igyekeztem utána eredni annak, hogy ez a kudarctömeg alapvetően következik-e a kultúránkból. Amit a szerző leír a bevezetőben, az elég érdekes. A személyiség mit tud kezdeni azzal, ... (2011.10.24. 01:10) Nekem miért nem tetszik a rendszer?
 • iii: Ja, most olvasom, hogy azok azonos nagyságúak. Akkor minden OK. (2011.02.20. 22:21) Adózzanak a szegények!
 • Kopiás Attila Steve: Komolyan mondom, ha nem fagynának halálra emberek miatta, csak valami érdektelen témáról lenne szó, elképesztően szépnek tartanám művészi szempontból azt a képességet, hogy _minden_ _egyes_ _mondata... (2010.12.16. 17:18) A hajléktalan emberek elleni hadjárat aktuális állása
 • krumplib: Tetszik a szótár:-) A Facebook-on is van egy hasonló: www.facebook.com/pages/Ujbeszel-Szotar/106066146132625 (2010.12.05. 13:51) Újbeszél szótár a Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez
 • Kopiás Attila Steve: @terasz9: "Megmondanád, hogy egészen pontosan milyen politikai berendezkedést képzelsz el, és azt hogy hívják, ill. melyik országban működik a gyakorlatban, ahol nem párt/pártok irányítják az ország... (2010.11.06. 18:20) Elegem van
 • becketman: Kösz az írást! Index-címlap idehozott és nagyon nem bántam meg. Az én fejemben is pörög már a gondolat egy ideje, most inspiráltál annyira, hogy elő is vegyem a témát! (2010.11.05. 19:49) Pár gondolat a hajléktalan emberekről
 • 1.szóló: helyesebben: "ne feledjük: a Magyar Köztársaságban PILLANATNYILAG minden hatalom a népé." - vagyis mind(össze)addig, amíg Lázár perzekútor nem vonja össze a szemöldökét egy "önálló indítvány" erejé... (2010.10.27. 14:43) Párt és állam
 • Kopiás Attila Steve: Ezt adaléknak még hozzáadnám a "joggyakorlat vs papíron szereplő jogszabályok" különbséglistához: net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.kpm "1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a ... (2010.09.24. 18:01) Rendőrök a CM-en: szolgálunk és megfélemlítünk
 • IGe: Az Orbán kormány mennyire is volt komcsi? 2010.02.18. 12:35 IGe vilagnezet.blog.hu/2010/02/18/az_orban_kormany_mennyire_is_volt_komcsi (2010.07.07. 17:14) Méltó Forma Szeretett Miniszterelnökünk Nyilatkozata számára

3096 nap

twitter.com/ka_steve

 • Hibás feed URL.

Humanista hírek

 • Hibás feed URL.