Elegem van

Kopiás Attila Steve 2010.11.04. 10:00

"Ha a fidesz szerint rendben van hogy komolyan vehetetlen alakok irányítják az országot, én sem fogom komolyan venni őket. Ha szerintük helyénvaló, hogy pártirányítással bábintézményeket üzemeltetnek, ezekre én is pártszervezetként fogok tekinteni. Ha szerintük az új alkotmány egy állampolgárokra nem tartozó firkálmány, én is így fogom kezelni. És ha szerintük a törvények közmegegyezés nélküli párthatározatok, akkor én is pont olyan magasról fogok tenni ezekre, mint bármely párthatározatra."

Azok közé tartozom, akik gyerekként tapasztalták csak meg az előző rendszer végét. Nem sokat értettem belőle, de nem egészen a régmúlt történelme számomra. Ha homályosak is, de vannak emlékeim arról a világról, volt mire épüljön mindaz amit később különböző forrásokból gyűjtöttem össze. Bármennyire is értékelem az egykori rendszerben a jelenleginél sokkal erősebb szociális biztonságot, a megélhetés és lakhatás kiszámíthatóságát, soha nem fogok tudni viszolygás nélkül gondolni rá. Önkényuralmi, parancsuralmi rendszerben ugyanis nincsenek önálló, szabad emberek. Vannak, akik önkényesen parancsokat adnak, mások pedig kötelesek vagyunk azt teljesíteni. Nem azért, mert jónak gondoljuk, nem azért, mert nagy általánosságban ezek a közjót fogják szolgálni, nem azért, mert az emberek közössége erre jutott, hanem egyetlen okból kifolyólag: ha nem tesszük, amit kell, jön a karhatalom és erővel kényszerít. Még a saját életünknek sem vagyunk teljesen urai: ha nálunk hatalmasabbaknak úgy tetszik, magánéletünk, egészségünk, családunk is bármikor lerombolható és nem tehetünk ellene semmit. Még közösségeink sem nagyon tudnak lenni, hiszen nem csak tilos a fennálló rend elleni szervezkedés, de mivel a felemelkedés egyetlen módja a képmutatás és a hatalmasokhoz dörgölődzés, így az emberek egymáson is áttaposnak azért, hogy a közösen gyűlölt vezetőktől alamizsnához jussanak. Elméletileg - és gyakran gyakorlatilag is - tehetetlenek vagyunk, semmilyen legális eszközünk a helyzet megváltoztatására. Az egyetlen lehetőségünk az életünk és környezetünk feletti minimális kontroll, vagy legalább a kontroll illúziójának visszanyerésére a lázadás, az illegalitással járó kockázat vállalása. Hiszen ne feledjük: önkényuralmi rendszerben a törvény nem bírja a nép morális támogatását, ez csupán egy erővel ránk kényszerített "házirend", ami alapján élnünk kell, ha nem akarjuk, hogy az önjelölt földesúr haragját magunkra vonjuk.

Ez változott meg jelentősen a rendszerváltáskor. Persze elég szerencsétlen rendszerváltás volt ez, szerencsétlen parlamentáris demokrácia is született belőle. Saját indíttatásból életemben először a Bokros-csomag ellen demonstráltam, azóta pedig igyekszem egyre nagyobb intenzitással részt venni a rendszerünket jobbítani, a hatalmukkal visszaélőket pedig kordában tartani próbáló aktivitásokban, szóval nem én leszek az, aki giccses emlékművet formál az utóbbi húsz évünknek. Vettem részt pártban, egyesületekben, be nem jegyzett csoportokban, önkéntesként szerveztem vagy részvételemmel támogattam rengeteg demonstrációt, kerekasztal-beszélgetéseket, népszavazási kezdeményezéseket, törvénymódosító kampányokat, iskolai foglalkozásokat, szemléletformáló vetítéseket, tiltakoztam törvényjavaslatok, kormányrendeletek, alkotmánybírósági döntések, önkormányzati rendeletek ellen, cikkeket írtam, éhségsztrájkoltam, parlament karzatáról szórólapoztam, Zengőt másztam, vagy akár házfelújításban, homokzsákpakolásban segítettem. Foglalkoztam háborúkkal, korrupcióval, egészségüggyel, oktatással, környezetvédelemmel, városfejlesztéssel, közlekedéssel, rendőri erőszakkal, valamint a menekültek, melegek, hajléktalan emberek, etnikai és vallási kisebbségek elleni állami és állampolgári kirekesztéssel. Ha ebből nem lenne teljesen egyértelmű: nem csak dicshimnuszt nem zengenék a befektetői csoportok által vezérelt formális demokratikus kapitalista rendszerünknek, de drasztikusan lesújtó véleménnyel voltam, vagyok és leszek is róla. 

Egy nagyon fontos dologban viszont lényegesen különbözik ez a rendszer a szocialista rendszertől: még ha gúzsba is köt mindannyiunkat a szociális és anyagi helyzetünk, még ha erőtlenek is vagyunk a gazdasági hatalmukkal visszaélőkkel szemben, és még ha a gyakorlatban ezt nagyon nehéz is érvényesíteni, de ebben az országban legalább elméletileg akkor is miénk, az állampolgároké volt a legfőbb hatalom. Ha nehezen is, de mindig lehetett beleszólásunk a dolgokba. Ha egy-egy hatalmasság el is kapatta magát - ami mondjuk inkább a szabály volt, semmint a kivétel - mindig tudtunk valahova fordulni. A fékek és egyensúlyok elvére és a hatalmi ágak szétválasztására épülő demokratikus intéményrendszer nem egy üres lufi volt, hanem egy mindennapi gyakorlatban használható struktúra. Teljesen mindegy volt, hogy ki sértett éppen törvényt vagy Alkotmányt, legyen az egy önkormányzat, a kormány, egy állami szerv, vagy bármi más, mindig tudtuk, hogy lesz kihez fordulni: a Köztársasági Elnök, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, az ügyészség, a bíróság, a rendőrség, vagy valamely más intézmény illetékes lesz az ügyünkben, és legalább lehetett reménykedni benne, hogy egyik-másik képes is lesz elvégezni feladatát. Ezáltal minden egyes állampolgárnak legalább minimális kontrollja lehetett a saját élete és a környezete fölött. Tudhattuk, hogy bár továbbra is ki vagyunk szolgáltatva a hatalom gyakorlóinak, de nem vagyunk teljesen tehetetlenek, mindig el tudunk kezdeni valamit csinálni annak érdekében, hogy az Alkotmányt és a törvényeket velük is betartassuk. Ugyanis az Alkotmányunk és törvényeink a mi akaratunkat szimbolizálták. Nyilván tudjuk, hogy a valóságban ezen szabályok aktuális állapota nem igazán felel meg az elvárásainknak, de még ha egy szerencsétlen és korrupt képviseleti rendszeren keresztül is, de akkor is a mi felhatalmazásunkból, egymást váltogatva, lépésenként módosítgató kormányok tették olyanná őket, amilyenné, azaz legalább némi ráhatásunk volt állampolgárként. Még így, sánta formájában is egy viszonylagos egyetértés övezi ezt a jogi keretet: legtöbben elfogadjuk, hogy ami ezekben le van írva, az a közjóra való közös törekvésünk aktuális állapota. Fejleszteni ugyan bőven van mit rajta, de maga a rendszer nem akaratunk ellenére van ránk erőltetve. Én ugyan betenném az Alkotmányba a lakhatási jogot és az azonosneműek házasodási jogát, amiket a már benne szereplő háborúellenességgel együtt megfelelő törvényekkel is megtámogatnék - hogy csak pár példát említsek -, miközben konzervatív polgártársaim épp ellenkező előjelű módosításokat látnának szívesen. De az Alkotmány, a törvények és a jogrend ettől még mindannyiunk számára hivatkozási alapok. Küzdünk azért hogy változzon, hogy kinek-kinek szubjektív meggyőződése szerint alkalmasabb legyen az emberek érdekeinek szolgálatára, de addig is többnyire elfogadjuk, mint a közösség jelenlegi szabályait. 

A jelenlegi kormány pedig ezt a status quot rúgta fel. Nem csak az összes hatalmi ág valódi döntési képességét szűntette meg, és emelte be az egykor demokratikus intézményekre tartozó döntéseket a saját pártjába - mint arról nemrég írtam - hanem hirtelen jött lázálmai alapján a közösnek elfogadott játékszabályainkat is napi szinten írja át. Utcánalvás tiltása, aluljárók lezárása éjszakára, szociális segély "rendezett lakhatási körülményekhez" kötése, egyetemi felvételi lehetetlenné tétele, hallgatói önkormányzatok megbénítása, büntetőadók, egy kulcsos adó, gazdagoknak szóló nagycsaládos adókedvezmény, minimálbér megadóztatása, médiaalkotmányban a forrásvédelem megszűntetése és a sajtószabadság korlátozása, civilek fellebezési jogának eltörlése, menekült gyerekek bűnözőként kezelése, önkormányzati és parlamenti választás átalakítása, és ezek még csak a törvényekből szemezgetések. A készülő alkotmányról nem sokat lehet tudni, de annyit igen, hogy Szent Korona lesz benne, alapjogi szinten tiltva lesz az abortusz és a melegházasság, viszont szavazati jogot kapnak a határon túli magyarok is és kétkamarás lesz a parlament, Schmitt Pál által kijelölt felsőházi képviselőkkel. 

Nekem pedig baromira elegem van. Mi a fene maradt, ami miatt nekem bármi közöm kéne legyen ennek a kormánynak a működéséhez?

A bohóctársulatra emlékeztető kormányzati vezetők? Hoffmann "erkölcsi nevelés" Rózsa, Szalai "tartalomszűrés" Annamária, Szőcs "finnugor" Géza, Stumpf "alkotmánybíró" István? Komolyan az összetett mondatok értelmezésével is hadilábon álló Schmitt Pálról kéne elhinnem, hogy ő a Legfőbb Közjogi Méltóság? Könyörgöm, ha egy semmi ellen nem tiltakozó báb kellett Köztársasági Elnöknek, akkor legalább tettek volna oda egy lovat, az történelmi előzménnyel is bírna, személyében pedig szebb, okosabb és méltóságteljesebb is lenne. 

Vagy a Magyar Köztársaság demokratikus intézményrendszere kéne a kapcsolatom legyen a jogállamhoz? Hiszen azt pont most szüntették meg, még a földet is felszántották utána, éppen csak besózni kell és kész is. Azt írtam az elején, hogy gyűlölöm az önkényuralmi rendszerben, hogy tehetetlenné teszi az állampolgárt, kiveszi a kezéből a kontrollt a saját élete és környezete fölött, pontosan így érzek a jelenlegi helyzettel is. Innentől ha az állampolgár a hatalmával visszaélő, törvény- vagy alkotmánysértő önkormányzattal, hivatallal, minisztériummal, bármivel találkozik, akkor semmi esélye sem lesz változtatni a szituáción. Mehet panaszra egy törvényekre magasról tevő fideszes alak miatt annak párttársához. Nap mint nap tapasztalhattam az utóbbi években, hogy a különböző szervek még úgyis csak elvétve szeretnék betartani a törvényeket, hogy eddig állampolgári és hivatali kontroll is volt rajtuk valamennyi. Innentől ha több milliárdos ingatlanokat bagóért privatizálnak, műemlékvédett épületeket bontanak le, védett fasort akarnak kivágnak, park helyére törvénytelen mélygarázst építenének - hogy csak pár valós példát mondjak egyetlen kerület utóbbi pár évéből és vetítsük ezt ki nyugodtan országos szintre - akkor senki és semmi nem akadályozhatja meg őket. 

Maradna még az alkotmányos törvényi keret, amihez eddig azért némi közünk volt. Volt súlya a dolgoknak. Most viszont a törvény megint azzá vált, mint az előző, önkényuralmi rendszerben: pár lendkerekes idióta által kitalált, a társadalomhoz egyáltalán nem kapcsolódó házirenddé. Amit betartatnak, mert ők az erősebbek. Ha épp nincs törvény, ami alapján meg lehetne büntetni, de mégis meg akarnak, megtehetik, de akár összedobhatnak gyorsan egy törvényt a látszat kedvéért. A leendő alkotmánynak csúfolt valami pedig nem egy valódi alaptörvény, nem egy ország állampolgárainak közös megegyezése, csak egy sajtpapír, amire pár fideszes felírta, szerinte mi lenne jó, és majd odaütnek, ha szerintem nem az. 

Röpke pár hónap alatt a fidesz képes volt a szememben megsemmisíteni a kormány vezetői, az intézményei, a leendő alkotmány és a folyamatosan változó törvényi szabályozás minden maradék tekintélyét, fontosságát. Ha a fidesz szerint rendben van hogy komolyan vehetetlen alakok irányítják az országot, én sem fogom komolyan venni őket. Ha szerintük helyénvaló, hogy pártirányítással bábintézményeket üzemeltetnek, ezekre én is pártszervezetként fogok tekinteni. Ha szerintük az új alkotmány egy állampolgárokra nem tartozó firkálmány, én is így fogom kezelni. És ha szerintük a törvények közmegegyezés nélküli párthatározatok, akkor én is pont olyan magasról fogok tenni ezekre, mint bármely párthatározatra.

Én a (közösség akaratát legalább minimálisan szimbolizáló) törvényeket tisztelő, azok alkalmazására saját meggyőződésből törekvő állampolgára vagyok a Magyar Köztársaságnak. A kormánypárt azonban megszüntette ezt a jogrendszert. Tudomásul veszem hát az új játékszabályokat, miszerint ha nem alkalmazkodom a párt által folyamatosan megalkotott házirendhez, akkor a párt a teljes általa irányított államhatalommal fel tud lépni ellenem. Innentől viszont - egészen az ország demokratikus működésének helyreállításáig - számomra ezek a törvénynek és alkotmánynak nevezett párthatározatok semmiféle erkölcsi útmutatást nem jelentenek a követendő viselkedésre, mint ahogy az ezeket betartatni kívánó állami intézményeket is annak tartom, amik: morális alap nélküli, szubjektív világnézetüket erővel érvényesíteni próbáló pártintézményeknek.

 


A bejegyzés trackback címe:

https://rocknpol.blog.hu/api/trackback/id/tr442421562

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Gyurcsány, az Alkotmány őre 2010.11.04. 14:31:01

 Folytatjuk sorozatunkat, melyben az AB jogkörét érintő javaslat verte hullámok hatásairól értekezünk. Szóltunk már a Fidesz kommunikációs baklövéséről; feltettük a kérdést, fontosabb-e az egyébként is változtatásra ítélt Alkotmány védelme, mint a...

Trackback: Szentesíthető-e az eszköz? 2010.11.04. 14:30:52

 Korábban már foglalkoztunk a magyar közéletet néhány napja tematizáló, az AB jogköreit szűkítő Lázárféle javaslatról. Megvizsgáltuk, hogy kommunikációs szempontból hatalmas baklövés; megállapítottuk, hogy a Fidesz saját maga adja meg az MSzP-nek ...

Trackback: A talpraállás költségvetésének meséje 2010.11.04. 13:18:03

politikai meseAtyafiak, ezt a csodálatos történetet nem én írtam, de próbálok felnőni a feladathoz. Megszületett a Megváltó, no nem kell megijedni, nem lesz idén hamarabb a Karácsony-lesz egyáltalán?-, szóval a Megváltó Költségvetés.Dédelgették, táplál...

Trackback: Lázár "rossz tanuló" János felel 2010.11.04. 13:17:30

politikai meseAtyafiak, tegnap egy érdekfeszítő számot adásra készültem, hiszen feketebárány sorsra érdemesült Jánosunk elmondta a leckét! Tényleg elmondta, de nem azt a leckét magolta be amit kellett volna.Jánosunk mikoron felszólították felelni, fesz...

Trackback: A nemzeti kisgömböc meséje 2010.11.04. 13:16:55

politikai meseAtyafiak, egyszer volt, itt is van, volt egyszer egy ország, hál Istenek még meg is van! Annak az országnak a házába bé került egy kisgömböc. Nem ok nélkül, a nép akarta, hogy ott légyen osztán irányítsa a sok tennivalót. Kisgömböcünk már...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

békarépa 2010.11.04. 18:40:40

egyébként hasonló írásaidra nem emlékszem az elmúlt 4 évből, téma lett volna bőven - lehet, hogy az én hibám, és voltak ilyen írásaid, akkor bocs.

Giedi 2010.11.04. 18:40:40

Pedig itt sokáig az a szöveg fog menni, hogy minderre a NEMZETTŐL kaptak felhatalmazást, amikor a több millió forradalmár a nevük mellé tette az x-et.

dr kíváncsivagyok 2010.11.04. 18:40:40

ha szigorúan vesszük a Fidesz logikáját , akkor a posztírónak igaza van. Ugyanis ,a mit most a Fidesz parlamentálisan , a 2/3 tudatában megtesz az CSAK az ország szavazóinak 1/4 - ének a felhatalmazásával teszi ,ami mintegy 2.5 millió embert jelent ! Most akkor a 2.5 millió választó akaratát teljesítse 7 .5 millió polgár ?!

ezmegmi?? 2010.11.04. 18:40:40

gratulálok, hogy fél év után elkezdett kinyílni az emberek szeme. talán emlékezni kellett volna a '98-2002 közötti dolgokra, és nem elkúrni az ikszelést.

köszi a sok nemgondolkodónak!

NYJetsTD 2010.11.04. 18:40:40

Ezek a fiúk jól megtanulták (és persze elődjeik is segítettek benne): bosszú, erő, hatalomvágy és persze mérhetetlen cinizmus.Szuper az összefoglaló, de sajnos csak száraz pogácsa. Remélem a lekváros buktát már a fiúknak készítik...

ostván 2010.11.04. 18:40:41

Érdekes felvetés. Engem az is foglalkoztat, hogy azok az emberek, akik a szocialista kormányzás ideje alatt azzal az elvi állásponttal csalták az adót, hogy "ezeknek" nem szabad fizetni (mert ellopják, stb), akkor most áprilistól megtértek-e és áttértek-e a "minden adót önként megfizetünk" csoportba. Mert ha így lenne, akkor a poszt írójának a tervezett lépése és a fent említett réteg viselkedésének a (talán megvalósuló) változása éppen kiegyenlítené egymást. Vagy nem ilyen egyszerű a dolog?

ampelmann 2010.11.04. 18:40:41

de sokat írtál... ezt nem fogják elolvasni sokan... szerintem.

Melchi Zadok 2010.11.04. 18:40:41

"Könyörgöm, ha egy semmi ellen nem tiltakozó báb kellett Köztársasági Elnöknek, akkor legalább tettek volna oda egy lovat, az történelmi előzménnyel is bírna, személyében pedig szebb, okosabb és méltóságteljesebb is lenne."

ez a mondat bearanyozta a napomat. viszont a lovaktól ideje lenne nyilvánosan elnézést kérned! :))

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2010.11.04. 18:40:41

Kőkemény.
Dehát, végülis ennyit kellett tanulni ebből a fülkeforradalomból.

túrós_rudi 2010.11.04. 18:40:41

Az elsőtől az utolsó szóig aláírom ! Köszönet, hogy a poszt írója megfogalmazta helyettem.

Rá Dios 2010.11.04. 18:40:41

Hát, Fiú, jól beszélsz, de azért csak okosan, óvatosan...
Ez meg az én még régebbi tapasztalatom.:-(

TBG 2010.11.04. 18:42:04

Egyetértek. F. Tamás politológus következmények nélküli országnak nevezte kis hazánkat....most törvényerőre emelik ezt a kijelentést.

Baszkikám 2010.11.04. 18:42:04

Te biztosan komcsilibsibibsi vagy, hogy ilyeneket mersz leírni!

Bár valahogy úgy tűnik, hogy a komcsilibsibibsizők kezdenek elhalkulni újabban.
Lehet, már ők is azon törik a fejüket, mi a franc is folyik itt tulajdonképpen.
Vagy egyszerűen csak nincs kedvük ilyen kommenteket írogatni, mert már nem kapnak 100 helyeslő választ rá, hanem az értelmes gondolatokat kérik rajtuk számon, amit ugyebár nehéz összehozni.

veghist 2010.11.04. 18:42:05

OK. Értem. Nekem se tetszik.
DE
Ez ilyen tipikus Jack Baueres dolog. Nézőpont kérdése. Bazi nagy gáz van az országban ezt mindenki érti. Talán nem most van itt az ideje ezeknek a szép dolgoknak, mint pl. a hardcore alkotmányosság. Jack Bauer mindig azt teszi amit kell. Nem azt ami jó, vagy szép, vagy helyes, hanem ami szükséges. Kit érdekel, ha elmeszelik a végkielégítések adóját? De ki vállalja be azt, ha az AB csak az alkotmányosság szemszögével nézve (ahogy a dolga) elmeszeli a különadókat? Ki tartja a hátát az 5%-os hiányért, az ebből adódó 300 Ft-os euróért, a 250-es frankért. Akkor felejtsd el a piaci finanszírozást, IMF mentőprogram, román-görög feltételekkel, tönkremenő családokkal gyújtogatással. Bevállalnátok?
Persze lehet azt mondani, hogy tetszettek volna olyan törvényt hozni, ami átmegy a jelenlegi alkotmányon. Jogos. Ők egy olyan utat választottak, ami az ország számára a legkevésbé rázós, és megvoltak hozzá az eszközeik, amit legitim módon mi adtunk a kezükbe. Tetszik nekem? Nem. Azt akarom, hogy máshogy csinálják? Azt hiszem, hogy nem. Másra szavaznék legközeleb? Akkor sem, ha csalódott vagyok.
Ez van. Ez nem szép cselekedet, hanem szükségszerű. Annak aki pedig azt mondja, hogy nem éri meg a túlélés szempontjából így csorbítani a jogállamiságot (elvileg átmeneti jelleggel) annak üzenem, hogy a mi családunk nem visel el még egy ilyen évet. Mert elfogy a megtakarításunk (és nem az árfolyam miatt, mielőtt valaki felveti, hanem mert nincs munka, kereslet)

belekotty 2010.11.04. 18:42:05

Hú vazze! Ez nagyon jó volt!

Edward Nygma 2010.11.04. 18:42:05

Nem vagyok béraggódó, én teljesen ingyen aggódom - épp a fentiek miatt.

mirka44 2010.11.04. 18:42:48

Nagyon jó írás, tetszik.

Viszont én lemaradtam, eddig nem hallottam arról, hogy az új alkotmányban az abortusz tilamának ötlete is felmerül.
Jön az "újabb Ratkó korszak"? Mélységesen ledöbbentem...Ez már nagyon erős.

Ebbe talán már igazán nem kellene kormányhatalmi erővel beleszólni...Ezt a kétségtelenül nehéz döntést minden érintettnek magának kell meghoznia. Remélem ettől azért bölcsebbek lesznek, és nem a személyes nézetüket akarják az állampolgárokra kollektíven kiterjeszteni. Avagy utána az állam a nemkívánt gyerekeket fel is nevelné? Hisz fogamzásgátló mellett is becsúszhat a gyerek, az sem véd 100 %-osan.

Nem volt még aburtuszom, és vélhetően ha nem kívánt gyerek lenne, akkor sem lenne, meg is tartanám. De mélységesen felháborít, ha az abortuszt betiltanák hatalmi eszközzel. Ne Orbán Viktor és a slepje akarja megmondani, kell-e szülni, vagy sem.

Szégyen és gyalázat, miként tervezik az ember választási szabadságát az élet számos területén átírni.

Elég retográd tendenciák zajlanak itt...
Elnézést kérek, ha hirtelen indulatomban elragadtattam magam, de ez már több mint sok volt. Ez most tényleg kiverte nálam a biztosítékot.

szita szita péntek 2010.11.04. 18:42:48

Szééép, hosszú post, egyet kell értsek vele. Csak hogy én is kiegészítsem:

A demokrácia egy, a közösség együttélését szolgáló vezérelv. Nem tökéletes, csak hát ugye nincs jobb. A gyurcsány kormány legnagyobb vétke az volt, hogy az öszödi beszéddel aláásta a demokratikus rendszerbe vetett közbizalmat. Értem ez alatt, hogy az emberek immár nem hiszik a választás szentségét, hisz milyen piac is az, ahol hazudhatunk a termékről?

Meg is jött az eredmény: kaptunk egy kétharmados autoritert. A legitimitás kérdésén ez esetben egészen egyszerűen átléptek: nemes egyszerűséggel inkább nem mondtak semmit (vagy alig valamit) a portékáról. Ehhez képest a legfőbb érv most, hogy a választók akarata szerint járnak el. Khm... Nem tudom, hogy szabad-e még ilyet mondani, illetve, hogy a jövő hónapban nem születik-e olyan törvény, ami visszamenőleg is büntetni rendeli az ilyen kommenteket, de biztos vagyok benne: nagyjaink nem erre kaptak felhatalmazást. Napjaink történései a demokráciába vetett hit kegyelemdöfései.

Márpedig ez a fránya képviseleti demokrácia attól működőképes, hogy az egyszeri választó elhiszi, hogy számít a döntése. Lópikulát számít ugyan, de nem ez a lényeg. A lényeg, hogy elhiszi és nyugton marad otthon a fenekén, fizeti szépen az adóját és kussol a következő választásokig, ahol is a regnáló érdekcsoport képviselő helyett majd egy másik érdekcsoport tagjait gazdagítja voksával. A rendszer attól működik, hogy az egyszeri polgár hisz a rendszerben. A baj ott van, hogy már nincs miben hinni.

Játszunk el a gondolattal, hogy a narancs hős csak ott kurtítja a demokratikus kontrollt, ahol köll. Tegyük fel, hogy olyan alkotmányt alkotnak, ami mégiscsak bírja a többség támogatását, pusztán azért mer' aranyos, jó fiúk ezek. Végül is nem teljesen elképzelhetetlen ez, hisz a választási rendszer átszabásában is mértékletesnek voltak mondhatók. Tegyük fel, hogy minden szép lesz és jó. Ugyanakkor ők nem az idők végezetéig ők lesznek a döntnöki székben. Valyh a megcsonkított fékek hogyan válhatnak a későbbiekben egy másik kártékony despota korlátjává? Sehogy. Ezek után játszunk el a kérdéssel, hogy mégis mikor lesz itt esmét 2/3? Esetleg tán 20 év múlva, de lehet 200? Ekkor lesz legközelebb lehetőség a rendezettebb közállapotok megteremtésére? Fasza.

DartagnanX 2010.11.04. 18:42:48

Húha, vigyázz mert hamarosan jönnek a hatalom láncos kutyái és bezáratják a blogodat. Hiszen a véleményedet sem mondhatod már el.
És vigyázz, mert négy év múlva nem lesz választás, és ha nullára csökken a fidesz támogatottsága (ahogy még most is eléggé a többi párt támogatottsága fölött van), akkor is ők fognak nyerni, mert csak!

Most tényleg az a baj, hogy nem az általad preferált "erő" nyerte a választásokat, és most mások kormányoznak? Ráadásul 2/3-os többséggel?

Talán jobban kellett volna csinálni valamit az elmúlt években, és akkor nem lenne 2/3-ja a fidesznek.

Biztosan én is ilyesféle bejegyzéseket írnék, ha az egyneműek házasságát akarnák egyenesen az alkotmányba beemelni.

Azért ne felejtsük el, hogy 4 éve egy ellenzéki párt gyűlésének résztvevői közé küldték a lovakat és a könnygázt.

Azért ne felejtsük el, hogy néhány éve az IMF és az EU gigantikus hitele mentett meg minket attól, hogy az azt megelőző 6 év kormányzati tevékenységének eredményeképpen lazán csődbe menjen az ország. Ezt a kölcsönt most valakinek vissza kell fizetni.

Kíváncsi vagyok, átmegy-e a liberális moderálási alapelveken a hozzászólásom.

lkjpoi 2010.11.04. 18:43:22

"Ha egy-egy hatalmasság el is kapatta magát - ami mondjuk inkább a szabály volt, semmint a kivétel - mindig tudtunk valahova fordulni. A fékek és egyensúlyok elvére és a hatalmi ágak szétválasztására épülő demokratikus intéményrendszer nem egy üres lufi volt, hanem egy mindennapi gyakorlatban használható struktúra."

Tényleg?! 2006-ban gumilövedékkel lőtt a fideszes gyűlés résztvevőire a gyurcsány-féle rendőrség, 2010-ben gyurcsány nyugodtan bohóckodhatott, nem lőtt rájuk senki. Azért a 2006-os helyzet sokkal aggasztóbb, mert ott a karhatalom felső utasításra bántott ok nélkül, válogatás nélkül embereket. Hacsak az egyetlen ok nem az volt, hogy az illetők fidesz szimpatizánsok voltak. No hát barátocskám, ennek a korszaknak valóban vége van.

"még ha gúzsba is köt mindannyiunkat a szociális és anyagi helyzetünk, még ha erőtlenek is vagyunk a gazdasági hatalmukkal visszaélőkkel szemben"
Ez hol demokrácia? Ez az igazi népbutítás, lehet 4 évente ikszelgetni, de az igazi hatalom úgyis ugyanazok kezében van évtizedek óta. Szerintem fontosabb az egyének tisztességes megélhetése, mint az alkotmánybíróság - teljesen legálisan - szabályozott hatásköre.

-bobolysza- · http://globalicum.blog.hu 2010.11.04. 18:43:23

gratulálok!

és mégegyszer gratulálok!

isten bizony ugyanezt akartam mondani!

balambher 2010.11.04. 18:43:23

Csak nem első?
Mindig elcsodálkozom, hogy emberek képesek meglepődni Orbán viselkedésén. Hol éltek eddig ezek az emberek? Mert Orbán nem változott. Jó, már nem hadar, mint 20 éve, de a gondolkodásmódja, habitusa ugyanaz, ami volt. Ráadásul első kormányzásának 4 évében már azt is megmutatta, mire képes, ha hatalomba kerül, most legfeljebb annyival lett színesebb(???) a kép, hogy kiderült, ami azért sejthető volt: nem felejt. Egyrészt ha egyszer valaki neki keresztbe tett, annak bűnhődnie kell, másrészt arra is emlékszik, hogy a hatalmat el lehet veszteni, na most nem engedi meg ezt a luxust még egyszer magának.

pete_r 2010.11.04. 18:44:41

Ahogy olvastam ezt az írást, nem tudtam eldönteni, hogy dühös, vagy inkább keserű.
Bármi is, azt kell mondjam, sok igazság van benne. Sajnos.

Behajtó70 2010.11.04. 18:44:41

Sebaj, vedd annak, aminek akarod!

Azért egy gondolat:
- Olyan alkotmányt védesz, amit pont az általad is elítélőleg említett eftársak hoztak létre, még a rendszerváltás idején! Célja egyetlen volt: megvédeni bajtársaikat minden áron.

Ennek most vége!

Ne sajnáld!

napon tamás 2010.11.04. 18:44:41

óh az ezerszer áldott édes Michael Kohlhaasok és az önérzetes ius resistendi, hát soha nem megy ez ki a divatból?
jól van ez mondva.
mégjobban: az állam már legkésőbb 2006-óta nem mutat föl olyan jogi minőséget amiért egy picit is érdemes hozzá lojálisnak lenni.

Coffeyville (törölt) 2010.11.04. 18:44:42

Figyu, pont ezt mondtam én is, csak éppen az előző kormány törvényeire. Aztán szépen betartottam őket. Most nagyobb a többség, és? Mindig szépen olyan gombot nyomnak, amt kell, az elvtársak. Túl fogjuk élni.
Ja, és engem pofozott meg rendőr az előző rendszerben, pedig én is gyerek voltam. Azt is túléltem. Amíg nem "lűnek", addig csak örüljünk, hogy lyuk van a ..., tudod.

Squid 2010.11.04. 18:44:42

A konklúziódhoz (bár egyetértünk) annyit fűznék, hogy mig a kormány megteheti, te (mi) sajnos nem. Sőt még azt is megakadályozták, hogy népszavazás keretében fejezd ki a véleményed. Mehetsz az utcára, de én nem tenném míg Pintér Úr a Belügyminiszter.

KG2000 2010.11.04. 18:45:25

kdeves blogoló, nem olvastam el a blogodat, mert már a címmel és a felütéssel sem értek egyet (Elegem van, Ha a kormány szerint a törvények közmegegyezés nélküli párthatározatok, akkor én is pont olyan magasról fogok tenni ezekre, mint bármely párthatározatra."), de alapvetően, egyáltalán. Semmi más, mint súlyos demagógia a cím. A Fidesznek volt egy kormányprogramja, amelyet megvalósít. példának okáért megígérte, hogy lecsökkenti a képviselők számát, és meg is tette, 200-ra. Vagy megígérta az SZJA csökkentését, és be is terjesztette a 16%-ot.

Egészen konkrétan, magyarázd meg, hogyan is teszel a 200 főre csökkentett képviselői számra, vagy a 16%-ra?

Azon is csodálkozom, hogy egyes embereknek milyen sok idejük is van ilyen blogokat írni, amelyet nem is érdemes elolvasni, mert vagy heves imádást és feltétlen egyetértést vagy heves ellenkezést vált ki, DE ELŐRE NEM VISZ, az biztos.

qwertzu 2010.11.04. 18:45:26

"Utcánalvás tiltása, aluljárók lezárása éjszakára, " Szóval szerinted normális dolog, hogy összehugyozzák, szarják az aluljárókat?

"szociális segély "rendezett lakhatási körülményekhez" kötése," Miért is ne?

"egyetemi felvételi lehetetlenné tétele,"
Valószínű jövőre 0 embert vesznek fel. :) Röhejes volt, hogy emelt szintű érettségi nélkül be lehetett kerülni egyetemre.

"egy kulcsos adó" Az milyen szar.

"gazdagoknak szóló nagycsaládos adókedvezmény," Gazdagoknak mi. Esetleg adófizető állampolgároknak. Tudod ha az adócsalók vagy munkanélküliek helyett esetleg az adófizető állampolgárok gyerekvállalását támogatják, akkor esetleg a következő generációban javul az adófizetési morál. Amúgy a jelenlegi születési mutatók mellet mi a bajod a gyermekvállalás támogatásával?

"minimálbér megadóztatása" Az utóbbi 10 év tán legrosszabb intézkedése volt bevezetni.

becketman · http://putritours.blog.hu 2010.11.04. 18:45:39

Korrekt. Like. Mostmiafenétcsináljunk??? Tököm tele van már a mindenféle senkiházival.
Utcára kéne menni, nem hagyni. Mész? Szólj, megyek én is!

jakobrabbi 2010.11.04. 18:45:54

Ez egy hosszú hiszti, ami tévedéseken alapul.
Csalással jutott hatalomra a Fidesz-KDNP? Nem, tehát demokratikus választáson szerzett akkora többséget a parlamentben, amivel Alkotmányt is módosíthat. Ezzel a kormányzó pártok (nem a Fidesz egyedül) nem sértenek törvényt, mert a kellő többséggel felhatalmazásuk van rá. Az a helyzet állt elő, hogy két párt (egy pártszövetség) önmagában, az ellenzék egyetértése nélkül hozhat meg bármilyen törvényt. Ilyen volt már az MSZP-SZDSZ koalíció (Horn kormány) idejében is. Volt Alkotmány módosítás is, és még mindig demokrácia van.
Tegyük hozzá, ha a Fidesz-KDNP meggebed, akkor sem tudott volna Fletó nélkül ilyen többséget szerezni, neki kell megköszönni. A legitim parlamenti többség által hozott törvényeket pedig be kell tartanod, bármely pártoké legyen is az a többség.

Kopiás Attila Steve 2010.11.04. 18:52:53

Egész nap nem vagyok netközelben, most is csak véletlenül ugrottam fel, amikor láttam, hogy vannak kommentek. A fene se hitte volna, hogy ennyi betűből álló, trágárság és pucérnő nélküli posztot kirak az index.

Szóval mindenki lazítson, mint mindig, úgy most is minden - legalább minimális hozzáadott értéket tartalmazó - komment kikerül, akár egyetértő, akár nem.

Egy párat azokból is kiengedtem asszem, akik evidensnek veszik, hogy ha nem örülök a fidesz ámokfutásának, akkor ezek szerint mszps/szdszes vagyok. Nyilván azért tiltakoztam annyit az előbbi nyolc év baromságai ellen, mi?

A többire majd később reagálok, és ismétlem: egyetértéstől függetlenül a minimálisan értelmes kommentek mind kikerülnek.

1.szóló · http://ide-oda.blog.hu 2010.11.05. 19:49:05

@KG2000: @jakobrabbi:
Amennyiben a FIDESZ(+kdnp) nem ad MINDENT vissza, amit a szocik elvettek (inkluzíve a 13.havit!), akkor bizony csalással került (2/3-os) hatalomra.

A FIDESZ(+kdnp) szerint a kormányprogramba 1:1 betették a választási programjukat...
Ehhez képest érdekes, ahogy Schiffer ÉS Vona hiányolja a KÉSZ kormányprogramból a konkrétumokat (nol.hu/belfold/orban_nap_a_parlamentben).
Gykv. ha EZ ua. mint a választási programjuk, akkor abban SEM lehetett túl sok "konkrétum", ami alapján szavazhattak rájuk (olyan kérdés aztán meg végképp nem volt a fülkében, hogy: "adna-e ön 2/3-ot?")

Szóval érdeklődve várom a 13. havi juttatások megjelenítését a jövő évre szóló kv-ben!

drDankó · http://sportization.blogspot.com/ 2010.11.05. 19:49:05

Utcánalvás tiltása, aluljárók lezárása éjszakára - mélyen egyetértek. a szociálisan érzékeny liberálisok persze kifogásolják ezt, majd elmennek a kedvenc kávézójukba és keseregnek egy jót, hogy mennyire balkáni ország vagyunk...

egyetemi felvételi lehetetlenné tétele - nem értem mire gondolsz, ha arra hogy korlátozni próbálják az egyetemre felvettek számát, azzal maximálisan egyetértek.

hallgatói önkormányzatok megbénítása - a hök-ok lófaszt se csinálnak, azon kívül hogy gyakorolják, hogyan kell meglopni az "adófizetőket", tehát kb a politikusbűnözés előszobája (lásd közgáz). a hallgatóknak ha nem tetszik vmi, majd kivonulnak az utcára mint a franciák, alanyi jogon, autonóm módon.

büntetőadók - mélységesen egyetértek velük, ez a profit megadóztatása, ennél baloldalibb és igazságosabb intézkedést nehezen tudnék elképzelni jelenleg! aki ezt támadja az a tőkés társaságok szekértolója és lámpavason a helye ;)

egy kulcsos adó - eddig arról pofázott az mszp hogy hol a beígért adócsökkentés? most meg hogy itt van, már ez sem jó? valóban, minél több adót fizetett eddig az ember, annál jobban jár ezzel. de Magyarországon épp az a probléma hogy kurva kevesen viselik a közterheket és aki adózik, aránytalanul sokat fizet. aki eddig szopott emiatt annak most jobb lesz, mi ezzel a probléma? az a lényeg, hogy sokkal többen kivegyék a részüket a közterhekből és egyáltalán fizessenek adót - ezért jogos a minimálbér megadóztatása is...

gazdagoknak szóló nagycsaládos adókedvezmény - a "gazdag" helyett gondolom "adófizetőt" akartál írni...

médiaalkotmányban a forrásvédelem megszűntetése és a sajtószabadság korlátozása - nem tudom miről beszélsz, de ha valóban lesz ilyen ígérem azonnal megírom a blogomon és várom, hogy értem jöjjön a fekete autó :)

menekült gyerekek bűnözőként kezelése - persze, és kőfejtőkben dolgoztatása, ezt mér nem tetted hozzá?? :))

önkormányzati és parlamenti választás átalakítása - a parlamenti választási rendszerhez nem nyúltak hozzá eddig, bár ráférne. az önkormányzati jelölést valóban átformálták, de pl. az lmp (amelyik legjobban kifogásolta ezt) nem emiatt szerepelt le, hanem mert lófaszt se csináltak a parlamenti választás óta... mondom ezt úgy, hogy többek között nekem köszönhető, hogy egyáltalán bejutottak.

amivel egyetértek: schmitt pál valóban gáz, bár eddig kifejezetten ostoba lépései nem voltak. AB korlátozása valóban gáz, leginkább azért, mert ki tudja, még vmikor visszatérhet az mszp és akkor aztán nagy gebasz lesz, ha nem kontrollálja őket az AB...

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2010.11.05. 19:49:06

@Behajtó70: Jelenleg olyan alkotmány van, amelynek a létrehozásában a Nemzeti Kerekasztal, tehát a FIDESZ is részt vett, és ha nem vetted volna észre, a mostani választásig körömszakadtával védte.

"Leona" 2010.11.05. 19:49:06

Ha tilos lenne az abortusz: külföldön nem is olyan sokért elvégzik, sokkal sokkal kulturáltabban mint ebben az országban.Ezért felesleges itt a Semjénének erőlködni. Ilyen egyszerű a megoldás.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2010.11.05. 19:49:06

tényleg, népszavazással lehetne még képviselőt visszahívni?

ki kicsoda 2010.11.05. 19:49:06

@KA_Steve:

... azt hogy tudjátok feldolgozni, hogy az előző rendszer "üldözöttei", az NBH-t AVH-ra nevezik át, milyen érzelmi élete van az ilyeneknek?
... milyen "üldözöttek" azok, akiknek ma, egykori üldözőik a barátaik, hiszen már az első Orbán kormányban is, az a III/III-as operatív vezető volt az NBH polgári titkosszolgálatok irányítója, majd a kurzus váltáskor a négy évi béréből "megvette" - a fidesz - a Defendet és Új Defend - azaz UD - ZRT néven működtette nagyszerűen Horváth József, akiről Demeter Ervinnek a tv nyilvánossága előtt volt pofáján bőr azt állítani nem is ismeri - www.youtube.com/watch?v=GOAUmIt4QJA&feature=related - majd mára az AVH katonai titkosszolgálatának operatív vezetője.
... olvasd el pl. ennek a Demeternek az önéletrajzát, aki ... képtelen volt elvégezni a vendéglátóipari főiskolát, majd estin elvégzi a pénzügyi és számvitelit és ezután rögtön a pénzügyminisztériumba kerül dolgozni revizorként, majd hónapok alatt válik ellenállóvá, mert a kerekasztal tárgyalások körül már megtalálható, az Antal kormány idején is nemzetbiztonsági bizottságban, majd szélirány változás miatt a fideszben és ott is barátja környékén a titkosszolgálatok felügyeleténél találjuk, mindig a volt III/III-as kapcsolata körül

... mégis mit vártok ezektől, ha még csak nem is kérdezitek ezek szerint a "nyuggereket, akik megéltük még az ő gyerekkorukat is.

fidesz friend 2010.11.05. 19:49:06

@veghist: nagyon tévedsz, ami itt folyik, az NEM SZÜKSÉGSZERŰ. csak 1 út a sok közül, amit a fidesz kiválasztott. ravasz, de mégis a legkönnyebb. és ahogy az elmúlt 20 évben minden kormány, ez is eliszkol a STRUKTURÁLIS reformok elől. mindegyik ócska garnitúra a lényegi változtatásoktól féltette a bőrét és népszerűségét. ezért tartunk ott, ahol. a fidesz azárt különösen aljas, mert már a jogállamot is beáldozza félelmében.
azt írod, még egy ilyen évet nem bírnál ki. pedig addig, amíg egy tökös államférfi nem reformálja meg az újraelosztást, már csak ilyen évek lesznek. mert ezek is fosnak és mert orbán betegesen hiú.

j311 2010.11.05. 19:49:06

Ha rajtam múlik itt fidesz nem lesz többet hatalmon, mint ahogy az mszp sem.
Jaaaa, hogy nem rajtam múlik, mert mindjárt királyság leszünk, nem köztársaság? Oké, szedem a sátorfám és keresek egy demokratikus(abb) államot. Értek én a szép szóból is, nem kell átnevelő táborba küldeni.

terasz9 · http://www.teremibalazs.hu 2010.11.05. 19:49:06

Mivel az elején szürke keretben kiemelted a lényeget, had' reagáljak arra külön:
Megmondanád, hogy egészen pontosan milyen politikai berendezkedést képzelsz el, és azt hogy hívják, ill. melyik országban működik a gyakorlatban, ahol nem párt/pártok irányítják az országot, a többségében általuk kinevezett tisztségviselőik, ill. a parlamentben birtokolt többségük révén?

Természetesen én is durvának tartom a mostani leváltási-kinevezési hullámot, ami az államigazgatási (meg az azon túli) szektorokban zajlik, de legalább így tisztán látható mindenki számára, hogy meddig nyúlik el az állam (kormányerő) keze.

De még egyszer: minden törvény valahol "párthatározat", hiszen pártkatonák találják ki, írják meg, terjesztik elő, fogadják el. A jogszabályok társadalmi vitája is inkább csak papíron, mint gyakorlatban létezik, bár abban kétségtelenül igazad van, manapság ez egyáltalán nem működik.

Whitedog 2010.11.05. 19:49:06

@jakobrabbi:

Azért elég érdekes lelkületű hozzáállás (hogynemondjam cinikus) az, hogy az alkotmányos szabályok közül másodpercenként lobogtatják, hogy 2/3-dal nyert a fideszes banda, de ugyanezen alkotmányos szabályokból a visszamenőleges hatályú törvényalkotás és a magántulajdon sérthetelensége az hirtelen már nem is olyan fontos.

Akkor most milyen játékszabályok alapján politizálunk? Mindezt a választók előtt teljesen ismeretlen kormányzati célok érdekében, azt nem nevezném józan ésszel értékelhető programnak, hogy most ez a nemzet érdeke.

Hasznos lenne, ha ezek a hiperegységes urak és kissé kevesebb számú hölgyek saját magukon is megtapasztalnák majd, hogy ugyanígy át lesznek verve -talán ez még meghozhatja a belátási képességüket.

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2010.11.05. 19:49:07

@jakobrabbi: Tudod, vannak alapvető egyetemes jellegű törvények, amelyeket, egy demokratikus államban nem illik felrúgni. Ez nem egyenlő az Alkotmány módosítási joggal!

2010.11.05. 19:49:07

@Giedi: Többek között ezért is kellene büntetni, ha a nép filya nem megy el szavazni. Lófaszt jog! Ez kötelesség. Adót rájuk! Alanyi jogon dupla SZJA, fele segély stb. stb. stb. A hivatalban irány a sor végére, mindenféle ügyintézési időt a duplájára, de vagyok ennél még radikálisabb is: 2 éves kórházi várólistát! Sorolhatnám.

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2010.11.05. 23:34:22

@lkjpoi: Tudod egyáltalán, hogy mi a demokrácia, és mi az Alkotmány Bíróság? Amennyiben tudod,nem azt írtad volna, amit írtál! A szocializmusban mindnekinek biztonságos megélhetése volt, de én köszönöm szépen, abból még egyszer nem kérek.

ijontichy 2010.11.05. 23:34:23

A lóért kijár a piros pont. Zseniális!!!
A többi sem rossz, bár nem vagyunk 100%-ig egy véleményen. De ettől csak színesebb a világ. A csak piros, vagy csak narancs, az idővel CSAK szürke lenne, nem? ;-)

soproni1 2010.11.05. 23:34:23

@KA_Steve:

Egyetértve a cikkel, idézném Hofit ( a 80-as évekből).

" Doktor úr nem mondja meg mit írt fel, én meg nem mondom meg mire használom !"

Szerintem is lehet függetlenedni a törvényektől.

Diktatúra Pécsett, új céget foglalt el a Fidesz! 2010.11.05. 23:34:23

"Kifelejtették" a Magyar Állandó Értekezlet pénteki ülésének meghívottai közül a Magyarok Világszövetségét, pedig a szervezet alapító tagja a testületnek - közölte a Független Hírügynökséggel a Magyarok Világszövetsége. Véleményük szerint "ilyen jogtiprásra még a Gyurcsány-kormány sem vetemedett".

Frank99 2010.11.05. 23:34:23

erre szavaztatok!

akivel ez elmúlt 1-2 hétben beszéltem, mindenki háborgott.

Kérdeztem, kire szavaztál?

a válasz: nem ezekre!

akkor ki a bánatos faxom savazott rájuk, ha MINDENKI titkolja????

???

kanoc 2010.11.05. 23:34:24

Hát tényleg elég halvány fogalmad van az előző rendszerről. Én 35 évet éltem benne. De sosem éreztem elnyomottnak magam, meg hogy bármire is karhatalommal kényszerítettek volna. Ez a mostani a csuti gnóm által vezénylet valami sokkal szarabb, mint a legsötétebb Rákosi éra. De ők legalább nem hangoztatták a demokráciát, csak a népit. :))

nemecsek ernő áruló 2010.11.05. 23:34:24

@Behajtó70: Így van. Most a másik eftársakat védi meg. Komolyan kérdem: nem fáj a hülyeség?

Tímár Mihály 2010.11.05. 23:34:24

@KA_Steve: Nagyon jó írás. Üdvözöllek a NEM(ZETI) EGYÜTTMÚKÖDÉS RENDSZERÉBEN!

@jakobrabbi: Attól, hogy egy párt demokratikus módon jutott hatalamora, még nem biztos, hogy úgy is fog viselkedni. Hitler is demokratikusan jutott hatalomra!

Sajnos ez nem az első olyan lépés, amivel a Fidesz a demokráciát rombolja. Csak egy rövid felsorolás: NENYI, a köztársasági elnök levélben (!) történő kinevezése (jó, hogy nem képeslapon!)(ráadásul egy ennyire semmilyen embert kinevezve), az Állami Számvevőszék elnökének egy fideszes pártkatona jelölése, Szalay Annamária 9 évre szóló kinevezése, számos vezető idő előtti lemondatása, az MNB elnökével való összetűzés, az önkormányzati választásokon a jelöltállítás szigorítása, a bíróságok befolyásolása (pl. Orbán a Parlamentben jelenti be a MAL elnökének letartóztatását). Vannak még a heti rendszerességű alkotmánymódosítások, a képviselői indítványokkal történő kormányzás, az alkotmánybírók jelölése körüli kavarás, stb.

Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ha egy párt Isten bizony demokratikusan akar kormányozni, akkor miért van szükség arra, hogy az összes demokratikus kontrollt felszámolja maga fölött???

gitáros 2010.11.05. 23:34:24

@jakobrabbi:
Hol itt a hiszti?

Igen, nagyjából jogszerű, amit a "forradalom" által csúcsra juttatott csürhe művel.

Csak épp kibaszott gusztustalan és cinikus. Pontosan annyira, mint az úgynevezett "pofátlan végkielégítések". Ugyanis vélhetőleg azokat is joggal (azaz munkaszerződés alapján) kapták az illetők, de ettől még gusztustalanok.

Netuddki. 2010.11.05. 23:34:25

@Giedi: "Pedig itt sokáig az a szöveg fog menni, hogy minderre a NEMZETTŐL kaptak felhatalmazást, amikor a több millió forradalmár a nevük mellé tette az x-et."

Lesz itt még forradalom is... Igazi.

szoszo9inda 2010.11.05. 23:34:25

Most mit vagytok beszarva. Hogy kézi vezérléssel megy a kormányzás?
Ez az ország 98 előtt már hosszú évtizedek alatt megszokta az egypártrendszert. Kicsit homályba merült és most ki kell újra próbálni. Azt is sokan túlélték nemde? És ráadásul ez azért sokkal puhább (még)...

HavocS · http://www.obsidianshell.com 2010.11.05. 23:34:25

Alkotmány? Módosítsuk. Írjunk újat! Végkielégítések? Nyilván, ami pofátlan, vágjuk meg. De itt most kizárólag arról van szó, hogy megmutassák, hogy övék a hatalom, és bármit megtehetnek, ez tökéletesen látszik. Különben lennének indokok.

Kopiás Attila Steve 2010.11.06. 18:20:46

Még egyetlen dolog van, amit a kommentek hangulata alapján kifejteni gondoltam, bár részben ez is szerepel a szövegben, hogy mit értettem a "törvények nem betartásán".

Ugyanis nem írtam azt, hogy nem fogom betartani a törvényeket. Én a törvények betartása mögött álló motivációról írtam. Minden közösségnek, legyen az család, baráti társaság vannak törvényei, bár minél kisebbek annál valószínűbb, hogy ezek íratlanok. De ettől függetlenül minden ilyen "törvény" két okból jöhet létre. Vagy a csoport tagjai közötti megegyezés alapján, vagy a csoport hatalommal rendelkező tagjai alapján rájukkényszerítve. Az első esetben a tagok azért fogják betartani a szabályokat, mert fontosnak tartják a közösséget és úgy gondolják, hogy a közösség szempontjából fontos ezekhez a szabályokhoz alkalmazkodni. A másik esetben viszont még ha a közösséget fontosnak is tartják, a szabályok nem feltétlenül a közösségnek lesznek jók, így nem adnak morális támaszt. Ekkor a szabályokat azért kell betartani, mert különben az erős tag megbüntet, de ha el lehet kerülni a büntetést, akkor már nem fontosak a szabályok.

Mint azt írtam is, az eddigi rendszer sem működött úgy, hogy a törvények ténylegesen az emberek közös véleményét képviselték volna. Maximum egy halvány árnyalat jelent meg, miszerint a törvényeknek keretet adó általános jogrendszer az nagyjából elfogadott. Törvényesnek lenni eddig érték volt a szememben. Én magam mindig arra törekedtem, hogy a közösség számára hasznosan, szociálisan éljem az életem, és ezt a törvények jelentős része támogatta. Ha mondjuk egy munkahelyen valakit elnyomott a vezetőség, és én segíteni akartam neki, ott volt a munkajog, mint eszköz, mint támpont. Nyilván nem volt egyszerű a gyakorlatban érvényesíteni, sőt, de az a szemlélet, miszerint "védjük meg a gyengébbet" megjelent a törvényekben. Most az ilyen egykulcsos adó és gazdagoknak járó családi adókedvezmény alapján láthatjuk, hogy ilyen nincs.

Adót fizetni persze kell, mint ahogy az összes törvényt be kell tartani. De nem azért, mert morálisan kicsit is egyetértenék velük, csak azért, hogy ne büntessenek meg. És innentől ha előre elfogadom a büntetést, akkor semmi nincs, ami miatt ne sérthetnék törvényt, és ne érezném azt, hogy morálisan akár sokkal jobb utat választottam, mint a törvényességgel.

Kopiás Attila Steve 2010.11.06. 18:20:47

Na végre itt. Tudom, hogy senki nem jön vissza megnézni, hogy válaszoltam-e, de azért 1-2 dologra reagálnék.

Az első szokás szerint a "ha nem tetszik, amit Orbán csinál, akkor gyurcsányista vagy" témakör, ilyen kommentből egy pár tucatnyit például kimoderáltam.

A fenti cikkbe nem az önfényezés kedvéért írtam bele, hogy milyen témákban és miket csináltam az utóbbi 7-8 évben. Hanem azért, mert bíztam benne, hogy mindenki képes lesz értelmezni, hogy ha ebben az időszakban az MSZP-SZDSZ voltak kormányon (és igen), valamint a legtöbb helyen önkormányzati többségben (szintén igen), én pedig a kormányzat és az önkormányzatok törvénytelen, alkotmányellenes vagy csak szimplán szerintem etikátlan dolgai ellen ennyi mindennel próbálkoztam, akkor evidens, hogy nem különösebben rajongok a fent nevezett pártokért, sőt.

Erre gondolom nem kell több szót vesztegetnem...

Kopiás Attila Steve 2010.11.06. 18:20:47

@ampelmann: "de sokat írtál... ezt nem fogják elolvasni sokan... szerintem."

Nekem is ez volt a tippem. Próbáltam párszor azért írni, hogy sokan olvassák, de az teljesen más műfaj. Mindig azt éreztem, hogy annyira le kell egyszerűsíteni a dolgokat, hogy pont kimarad belőle a lényeg. Néha még mindig megpróbálkozom vele, de nem szeretem. Általában inkább azért írok, hogy egyrészt egyszerűen kiadjam magamból, ami foglalkoztat, másrészt pedig hogy azok, akik hozzám hasonlóan a megszokottnál fél fokkal jobban körüljárt dolgokat keresik, elolvassák és hasonló módon reagáljanak. Legföljebb nem leszek népszerű, na bumm.

Kopiás Attila Steve 2010.11.06. 18:20:47

@terasz9: "Megmondanád, hogy egészen pontosan milyen politikai berendezkedést képzelsz el, és azt hogy hívják, ill. melyik országban működik a gyakorlatban, ahol nem párt/pártok irányítják az országot, a többségében általuk kinevezett tisztségviselőik, ill. a parlamentben birtokolt többségük révén?"

Demokrácia. :+) A "pártok"-at többesszámban már csak te tetted bele a felsorolásba amúgy, én anélkül írtam. Jelenleg egyetlen párt belső szervezete hoz minden döntést, amit eddig a demokratikus intézményrendszer hozhatott. Méghozzá azért, mert ha legalább két, egymással egyet nem értő erő kell döntsön közösen ilyen dolgokról, akkor egyik sem tudja a saját szabályai szerint lejátszani, azt a közös szabályok szerint kell végigvinniük. Észak- és Nyugat-Európa országaiban legtöbbször (bár nyilván nem mindig) sokkal több párt van a parlamentben, mint nálunk, és nincs is mindig egyértelmű kormány-ellenzék együttállás. Gond nélkül lehetséges, hogy egy emberi jogi kérdésben a szocdemek, zöldek és kapitalisták együtt szavaznak a konzervatívok és kommunisták ellenében, gazdasági témában viszont mondjuk a szocdemek, komcsik és zöldek vannak az egyik oldalon, a konzervatívok és a jobboldali liberálisok a másik oldalon, és minden más témában is ki-ki felveszi a saját álláspontját és azok alapján derül ki, hogy éppen konkrétan kik vannak hasonló platformon. És ez még csak a parlament, de nyilván az összes többi testületnél is számít, hogy ha egyetlen pártnak felelnek csak, akkor nem kell törvényesen működjenek, ha viszont több párt (vagy egyéb hatalmi csoport) egyszerre felügyeli/delegálja őket, akkor nem fognak egy irányba nagyon kilengeni. Plusz ugye ott vannak a közvetlen demokratikus formák, mint helyi és országos népszavazások, részvételi költségvetés, közmeghallgatások, mediációs folyamatban kialakuló döntések stb.

Eszköz lenne, ha valaki ténylegesen nemzeti együttműködés rendszerét szeretne csinálni...
Disclaimer: A blogban leírt gondolatok nem tükrözik semmilyen engem tagjai vagy szimpatizánsai közé soroló szervezet hivatalos vagy informális álláspontját, kivéve ha ez külön feltüntetésre kerül. Koncepció és stratégia nélkül a saját magánvéleményemet, spontán ötleteimet osztom meg itt.

Oszd meg

Friss topikok

 • Kopiás Attila Steve: @Avatar: net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=99400034.TV 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről "19. § (1) A jogszabályi előírások végrehajtását szolgáló rendőri intézkedésnek - ha t... (2011.10.24. 23:58) Ne várj másokra - csinálj valamit most!
 • Saman: Én a blogomban igyekeztem utána eredni annak, hogy ez a kudarctömeg alapvetően következik-e a kultúránkból. Amit a szerző leír a bevezetőben, az elég érdekes. A személyiség mit tud kezdeni azzal, ... (2011.10.24. 01:10) Nekem miért nem tetszik a rendszer?
 • iii: Ja, most olvasom, hogy azok azonos nagyságúak. Akkor minden OK. (2011.02.20. 22:21) Adózzanak a szegények!
 • Kopiás Attila Steve: Komolyan mondom, ha nem fagynának halálra emberek miatta, csak valami érdektelen témáról lenne szó, elképesztően szépnek tartanám művészi szempontból azt a képességet, hogy _minden_ _egyes_ _mondata... (2010.12.16. 17:18) A hajléktalan emberek elleni hadjárat aktuális állása
 • krumplib: Tetszik a szótár:-) A Facebook-on is van egy hasonló: www.facebook.com/pages/Ujbeszel-Szotar/106066146132625 (2010.12.05. 13:51) Újbeszél szótár a Nemzeti Együttműködés Rendszeréhez
 • Kopiás Attila Steve: @terasz9: "Megmondanád, hogy egészen pontosan milyen politikai berendezkedést képzelsz el, és azt hogy hívják, ill. melyik országban működik a gyakorlatban, ahol nem párt/pártok irányítják az ország... (2010.11.06. 18:20) Elegem van
 • becketman: Kösz az írást! Index-címlap idehozott és nagyon nem bántam meg. Az én fejemben is pörög már a gondolat egy ideje, most inspiráltál annyira, hogy elő is vegyem a témát! (2010.11.05. 19:49) Pár gondolat a hajléktalan emberekről
 • 1.szóló: helyesebben: "ne feledjük: a Magyar Köztársaságban PILLANATNYILAG minden hatalom a népé." - vagyis mind(össze)addig, amíg Lázár perzekútor nem vonja össze a szemöldökét egy "önálló indítvány" erejé... (2010.10.27. 14:43) Párt és állam
 • Kopiás Attila Steve: Ezt adaléknak még hozzáadnám a "joggyakorlat vs papíron szereplő jogszabályok" különbséglistához: net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=97500001.kpm "1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a ... (2010.09.24. 18:01) Rendőrök a CM-en: szolgálunk és megfélemlítünk
 • IGe: Az Orbán kormány mennyire is volt komcsi? 2010.02.18. 12:35 IGe vilagnezet.blog.hu/2010/02/18/az_orban_kormany_mennyire_is_volt_komcsi (2010.07.07. 17:14) Méltó Forma Szeretett Miniszterelnökünk Nyilatkozata számára

3096 nap

twitter.com/ka_steve

 • Hibás feed URL.

Humanista hírek

 • Hibás feed URL.